Glr Solar

Temiz ve Ucuz Enerji

Elektrik tüketimlerini, kuracağı güneş enerjisi tesisinden karşılamak isteyen sanayi ve ticari işletmelere; proje danışmanlığı, ürün tedariki, işletme bakım hizmetlerini finansman hizmeti dahil olmak üzere anahtar teslim proje çözümleri

Hizmetlerimiz

Güneş Enerjisi Sistemi tesislerinin ideal şekilde tasarımı, başvuru-izin ve onay süreçlerinin takip edilerek iş takvimi ve taahhütler kapsamında sürecin yönetilmesi ve sistemin zamanında devreye alınarak kabul işlemlerinin yaptırılması, işletme - bakım hizmetlerinin eksiksiz olarak yürütülmesi.

Çatıdan elektrik için şimdi tam zamanı

Çatınaza kuracağınız Güneş Enerjisi Sistemi ile işletmenizin elektrik giderlerini düşürüp, rekabet gücünüzü artırabilirsiniz. Bununla birlikte ürettiğiniz fazla enerjiyi satarak ek gelir elde edebilirsiniz. Ayrıca yeni yürürlüğe giren aylık mahsuplaşma sistemi ile bu fırsattan yararlanmanın şimdi tam zamanı. Mahsuplaşmadan yararlanmak için geç kalmayın...

Yerinde Üretim ve Yerinde Tüketimin Önemi

Önümüzdeki yıllarda, ülkemizdeki elektrikli araç sayıları milyonlar ile ifade edilmeye başlanacaktır. Elektrikli araçların enerji ikmal süresince şebekeden tüketeceği elektrik miktarını, günümüz şebeke altyapısı ile karşılamasının zor olacağı öngörülmektedir.

Elektrik şarj istasyonlarının bulunduğu noktalara şebeke haricinde alternatif elektrik enerjisi kaynağına ihtiyaç vardır. Bu amçla en ekonomik ve hızlı elektrik üretim kaynağı Güneş Enerjisi Sistemidir.

Bu kapsamda, Glr Solar ve Glr Sharz olarak tesislerinizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Glr Solar olarak güneş enerjisinden elektrik üretim sistemi ile işletmenizin rekabet gücünü artırmak, Glr Sharz olarak otopark alanlarınızda kendi markanız ile araç şarj istasyonları sahibi olmanızı hedefliyoruz.

Mahsuplaşmadan yararlanmak için geç kalmayın

Yeni düzenleme* ile aylık bazda mahsuplaşma imkanı.

İşletmenizin çatısında üreteceğiniz ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye verip, 10 yıl süreyle elektrik satış fiyatı üzerinden gelr elde edebilirsiniz.

Sistemlerde kullanılan çift yönlü sayaçlar, hem üretimi hem de tüketimi ölçerek ay sonunda aralarındaki farka göre mahsuplaşma yapar.

Böylece aylk mahsuplaşma ile üretim yapılmayan zaman dilimindeki enerji tüketimi(gece), üretim yapılan zaman dilimindeki fazla enerji ile karşılanır.